angielski, polski

Uwaga!!! Nowe zasady w udzielaniu dotacji do kolektorów

26 lipca NFOŚiGW poinformował na swojej stronie internetowej o zmianach w obecnym Programie Priorytetowym, dotyczących dopłat na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych.

Zmiana dotyczy zasady udzielania dofinansowania, polegającej na uzależnieniu kwoty dopłaty od powierzchni apertury (czynnej) kolektora zamiast dotychczas obowiązującej powierzchni całkowitej.

Wpłynie to na lepsze traktowanie kolektorów o większej efektywności (mających często mniejszą powierzchnię całkowitą) w stosunku do kolektorów o bardzo dużej powierzchni całkowitej, ale kiepskiej efektywności.

Ponieważ kwota kosztu kwalifikowanego nie ulegnie zmianie  (2.250zł/m2 powierzchni), wpłynie to na niewielkie, ale jednak obniżenie kwoty dotacji całkowitej.

Zmienione zapisy programu priorytetowego obowiązywać będą dla umów zawieranych od 01.10.2013 r.

Treść zmienionego programu znajduje się na stronie www Funduszu.

 

wstecz